Ditt egna filarkiv

Vi har nu skapat ett filarkiv som kan användas av våra kunder för att enkelt kunna ha koll på sitt grafiska material som logotyp etc. Vilket gör det enkelt för tryckeriet att kunna ladda ner rätt fil och att alltid ha en uppdaterad databas för kunden med rätt filer.